Rejseregler for hund og kat

Rejseregler for hunde, katte og fritter 

For ikke kommercielle rejser inden for EU og fra listede tredjelande gælder følgende:

 • Dyret skal være lovligt ID-mærket
 • Dyret skal have en gyldig rabiesvaccination. Vaccinationen må tidligst foretages, når dyret er mindst 12 uger gammelt og skal gives mindst 21 dage før indrejse og må ikke være overskredet 3 år
 • Dyret skal have et gyldigt og udfyldt EU pas (inden for EU eller ved genindførsel), eller certifikat (fra listet tredjeland) udstedt af en embedsdyrlæge
 • Dyr, der skal til Norge eller England, skal behandles med ormekur

For ikke kommercielle rejser fra ikke-listede tredjelande:

 • Dyret skal være lovligt ID-mærket
 • Dyret skal have en gyldig rabiesvaccination.
 • Gyldig rabiesblodprøve, som er taget mindst 30 dage efter rabiesvaccinationen
 • Ventetid i mindst 3 måneder efter datoen for blodprøveudtagningen, før indførslen af dyret finder sted
 • Certifikatet skal udstedes af en embedsdyrlæge

Ved kommercielle rejser:

 • Dyret skal synes af en dyrlæge inden for 48 timer før afrejsen
 • Foruden pas, skal dyret ledsages af et certifikat, som er udstedt af en embedsdyrlæge
 • Hvis rejsen sker inden for EU's område, inkl. til eller fra samhandelslande (fx Norge), skal certifikatet udfærdiges i TRACES systemet.

 

Reglerne ændrer sig hurtigt!

Opdateringer og ændringer kan forekomme selv efter 29. december 2014, derfor er det vigtigt at følge med på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Hvis der er særlige forhold vedrørende jeres rejse med kæledyr, kan der også hentes information på Fødevarestyrelsens hjemmeside FVST.dk

 Shutterstock 27344602